Logo Incura EPD software voor professionals in de zorg

Als één van de software leveranciers werkt Incura nauw samen met de NVLF EPD focusgroep. Er is hard gewerkt aan de doorvoering van de kwaliteitstoets criteria en de richtlijn dossiervorming in Incura. In deze video laten Wendy Bisschops, Incura gebruiker en Juliette van der Vliet, Product Manager bij Incura, zien hoe dit er in Incura uitziet!

In 2019 heeft de NVLF de richtlijn dossiervorming herzien waardoor de administratieve lasten van de logopedist omlaag gaan. Veel logopedisten hebben nog de neiging om alle genoemde velden in een EPD te vullen terwijl dit niet nodig is. Met het herzien van de richtlijn en de integratie hiervan in Incura, hebben de NVLF en Incura er voor gezorgd dat nu duidelijker is wat wel en wat niet gevuld dient te worden.

Incura biedt kwaliteitsondersteuning in je dossier d.m.v. het markeren van velden die relevant en mogelijk relevant zijn voor de richtlijn Dossiervorming 2019. Daarnaast worden ook de velden waarop wordt getoetst bij de kwaliteitstoets gemarkeerd en kun je over een heel dossier controleren of deze aan de kwaliteitstoets voldoet.

Incura heeft een verkort formulier gemaakt waar alleen nog velden in staan die relevant zijn voor de richtlijn Dossiervorming 2019 en de kwaliteitstoets. De mogelijk relevante gegevens kun je over het algemeen in een verzamelveld invullen, niet alle gegevens hoeven tenslotte hun eigen veld te hebben als ze toch niet relevant zijn!

Meer weten?

Voor meer informatie over de NVLF EPD Focusgroep kun je terecht op de website van de NVLF.

Wil je weten hoe Incura er voor kan zorgen dat jij ook minder tijd kwijt bent aan je administratie? Vraag dan vrijblijvend een demo aan!