Logo Incura EPD software voor professionals in de zorg
Zorgprestatiemodel en Incura EPD

Met de komst van het zorgprestatiemodel (ZPM) is er een nieuwe prestatiebekostiging binnen de GGZ. De prestaties bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder kan verwachten voor de geleverde zorg. Voorbeelden van zo’n prestatie zijn bijvoorbeeld een consult, of een diagnostiek behandeling.

De afgelopen maanden is de zorgprestatiemodel facturatie één van de meest gehoorde termen binnen de GGZ. Er kwamen veel vragen van klanten binnen over het zorgprestatiemodel. Wanneer is Incura klaar voor de zorgprestatiemodel facturatie? Maar ook hoe gaat een voorbeeld factuur zorgprestatiemodel er uit zien?

Is Incura al klaar voor de zorgprestatiemodel facturatie?

We kunnen het met gepaste trots zeggen. Incura heeft als één van de eerste EPD leveranciers de zorgprestatiemodel facturatie succesvol geïntegreerd in het systeem. Na maanden hard werken is het nu mogelijk om binnen 4 klikken alle facturen van afspraken die in de agenda staan, naar de zorgverzekeraar, of de patiënt zelf te versturen.

Onze ontwikkelaars hebben uiteraard rekening gehouden met alle eisen welke vanuit de zorgverzekeraars worden gesteld rondom de zorgprestatiemodel facturatie. Dit heeft er voor gezorgd dat er een geavanceerd controlesysteem is ontwikkeld. Dit systeem zorgt ervoor dat het grootste deel van alle mogelijke retourmeldingen al opgelost wordt, voordat de zorgprestatiemodel facturatie de deur uit gaat.

Om vragen rondom de zorgprestatiemodel facturatie te beantwoorden hebben we een aantal praktische handleidingen geschreven. Deze leggen stap voor stap uit hoe je in zo min mogelijk tijd je facturen zo efficiënt mogelijk kan indienen.

Hoe ziet een voorbeeld factuur zorgprestatiemodel eruit?

Een andere vraag welke we vaak kregen op de Customer Support, is hoe een voorbeeld factuur zorgprestatiemodel eruit ziet. Vanuit het NZa is er een lijst aan eisen beschikbaar gesteld welke in een factuur verwerkt moeten worden.

Al deze eisen zijn in een door Incura ontwikkeld factuursjabloon gezet aan de hand van samenvoegvelden. Dit zorgt er voor dat alle informatie automatisch uit het dossier op de factuur wordt gezet. Daarnaast is het ook nog mogelijk om de factuur verder zelf te personaliseren door middel van bijvoorbeeld een logo, of een aanpassing in de teksten op de factuur.

Voordat een factuur definitief gemaakt wordt, is het altijd mogelijk om via de derde stap van de facturatiewizard een concept factuur te creëren.

Zorgprestatiemodel indirecte tijd, hoe verwerk ik dit?

Er zijn een aantal grote veranderingen op het gebied van tijdregistratie ten op zichtte van de oude situatie. Zo verwerk je binnen het zorgprestatiemodel indirecte tijd op een andere manier dan je wellicht gewend was.

Waar je binnen de oude situatie nog zowel de directe tijd als de indirecte tijd vergoed kreeg, wordt binnen het zorgprestatiemodel indirecte tijd niet langer vergoed.

In de zorgprestatiemodel facturatie zijn de kosten van de indirecte tijd verdisconteerd in de directe tijd. Het wegvallen van de vergoeding rondom de indirecte tijd heeft echter natuurlijk geen invloed heeft op het feit dat er nog steeds rapportages geschreven moeten worden. Daarom is het in Incura nog wel mogelijk de indirecte tijd te reserveren in de agenda, om bijvoorbeeld je rapportages uit te schrijven. Deze tijd leidt alleen niet langer tot een declaratie!

Tot slot – De integratie van het zorgprestatiemodel in Incura.

Onze belangrijkste doelstelling is om de registratielast voor zorgaanbieders tot een minimum te reduceren. Dit heeft dan ook als een rode draad door de ontwikkeling van de zorgprestatiemodel facturatie binnen Incura gelopen. We zijn daarom niet alleen trots op het feit dat we de facturatie rondom het zorgprestatiemodel zo snel hebben kunnen integreren, maar we zijn vooral trots op de manier waarop het werkt binnen ons EPD.

Ben je nieuwsgierig hoe bovenstaande er nou in de praktijk uit ziet? En wil je zien hoe jij tijd kan besparen met de administratie rondom de zorgprestatiemodel facturatie, zodat je meer tijd hebt voor de zorg van jouw patiënten? Vraag dan een Incura demo aan bij onze verkoopadviseur Jurgen!