Logo Incura EPD software voor professionals in de zorg
Incura ontwikkelaars nieuwe declaratiestandaard paramedie

Wat gaat de nieuwe declaratiestandaard veranderen?

De zorgsector is continu in beweging en streven naar efficiëntie is een constante zoektocht. Een recente ontwikkeling in deze richting is de nieuwe declaratiestandaard voor paramedische zorg, ontwikkeld door de gezamenlijke inspanningen van KNGF, PPN, ZN, Vektis en EPD-leveranciers. Met ingang van 1 april 2024, zal deze standaard het declaratieproces in de paramedische zorg aanzienlijk moeten vereenvoudigen en verbeteren.

Wat zijn de belangrijkste verbeteringen in deze nieuwe declaratiestandaard? Allereerst, er is nu duidelijkheid over welke zittingen bij elkaar horen, wat vooral relevant is voor patiënten met Zvw-aanspraak en bij trajectfinanciering. Het declareren van “de eerste 20 behandelingen” voor deze patiënten wordt ook eenvoudiger. Doordat patiënten een beveiligde mail (of eventueel geprint) met een overzicht ontvangen van het aantal uitgevoerde behandelingen, kunnen praktijken het juiste aantal eerder uitgevoerde declaraties controleren. Dit leidt tot minder administratieve lasten voor zorgverleners.

Ook het proces van declareren voor patiënten met een buitenlandse zorgverzekering is geautomatiseerd. Dit betekent dat er minder handmatige tussenstappen nodig zijn, wat zorgt voor een vlottere verwerking. Daarnaast is er meer transparantie; de AGB code van de ‘werkelijke zorgverlener’ staat nu altijd op de factuur. Dit bevordert de duidelijkheid voor zowel zorgverlener als patiënt.

Wat betekent dit nu voor Incura, de ontwikkelaar van het EPD? We zijn al actief bezig met het integreren van deze nieuwe declaratiestandaard in ons EPD. Dit betekent dat zorgverleners die gebruik maken van Incura direct profiteren van de nieuwe efficiëntieslagen zodra de standaard live gaat. Zorgverleners kunnen rekenen op een vlotter, duidelijker en meer gestroomlijnd declaratieproces, waardoor ze meer tijd overhouden voor waar het echt om gaat: het bieden van uitstekende zorg aan hun patiënten. Wil je ook gebruik maken van de nieuwe declaratiestandaard? Kijk dan eens op onze overstappen pagina.

In de dynamische wereld van de zorg is het essentieel om te blijven innoveren. Met deze nieuwe declaratiestandaard zetten KNGF, PPN, ZN, Vektis, EPD-leveranciers en natuurlijk Incura een belangrijke stap voorwaarts.

Meer weten? Kijk dan op https://www.kngf.nl/actueel/2023/jun/nieuwe-declaratiestandaard-paramedische-zorg.html