Disclaimer

Bij het samenstellen en weergeven van informatie op deze website is de meeste zorg betracht. Wij kunnen echter niet voorkomen dat de verstrekte informatie niet correct en/of up-to-date is. Incura kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige informatie. De informatie op deze website wordt vanzelfsprekend aangepast indien dit wordt ingegeven door veranderde wet- en regelgeving.

Copyright

Het auteursrecht van de gehele inhoud van deze website berust bij Incura. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Incura.