Logo Incura EPD software voor professionals in de zorg

Het digitale tijdperk heeft de manier waarop de administratie wordt verwerkt binnen de GGZ drastisch veranderd. Zo heeft binnen de GGZ de integratie van EPD’s (Elektronische Patiëntendossiers) zoals Incura de praktijkvoering gestroomlijnd. Katy Bertens, een klinisch psycholoog en psychotherapeut en gebruiker van het EPD van Incura, is een voorbeeld van de vele professionals die hebben geprofiteerd van zulke innovaties.

Via VG Digitaal, een subsidieregeling die staat voor het digitaliseren van GGZ-processen, deelde Katy haar ervaring met het Incura EPD. Voor haar is de begeleiding via dit platform een openbaring geweest. De gebruiksvriendelijkheid van het EPD heeft niet alleen haar dagelijkse workflow geoptimaliseerd, maar ook concrete thema’s zoals kleur gecodeerde agendaplanning en het declaratieproces voor onderaannemers en het zorgprestatiemodel zijn vergemakkelijkt.

Een van de voornaamste voordelen van dit systeem is echter de tijdsefficiëntie. Door sneller door de “wegen” van de software voor de GGZ van Incura te navigeren, heeft Katy meer tijd kunnen besteden aan wat echt belangrijk is: haar patiënten. De 1-op-1 begeleiding aangeboden door Incura via VG Digitaal speelt hierin een cruciale rol. Persoonlijke begeleiding zorgt ervoor dat individuele zorgen en vragen direct worden aangepakt.

Het zorgprestatiemodel, een recente ontwikkeling in de GGZ, benadrukt de noodzaak van efficiënte administratieve processen. Hier speelt een goed functionerend EPD een centrale rol in. Het zorgt voor nauwkeurige, tijdefficiënte administratie, wat uiteindelijk resulteert in optimale patiëntenzorg.

Zoals Katy’s ervaring laat zien, kan de juiste technologie, begeleiding en kennis de GGZ-praktijk transformeren. Wil je meer weten over de mogelijkheden van de software voor de GGZ welke het EPD van Incura biedt? Kijk dan eens op deze pagina.