Logo Incura EPD software voor professionals in de zorg

Met onze Incura EPD software hebben we als eerste VG VIPP-deelnemer de MedMij-kwalificatie behaald. Dit in samenwerking met VZVZ (bekend van LSP, landelijk schakelpunt) waarbij we koppelen met hun nieuwe dienst LSP+ waarmee zij de DVZA rol faciliteren (dienstverlener zorgaanbieder).

Hiermee zetten we een grote stap om voor onze gebruikers digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken en is Incura gereed om gegevens op basis van de informatiestandaard ‘Basisgegevens GGZ (BgGGZ)’ uit te wisselen met patiënten via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Certificeringsproces door intensieve samenwerking snel doorlopen

Wij zijn één van de zeven softwareleveranciers die meedoen aan het VG VIPP-programma. Met dit programma wordt er een versnelling gecreëerd in het mogelijk maken van uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen patiënt en zorgverlener binnen de vrijgevestigde ggz-sector. Door het behalen van het MedMij-label als DVZA, of met een DVZA als onderaannemer, en het inbouwen van de BgGGZ hebben we als eerste EPD-leverancier aan deze eisen voldaan.

We hebben er voor gekozen de DVZA-rol niet zelf op te nemen en hebben dit belegd bij VZVZ. Onze productmanager Glijn Glas is erg tevreden over het kwalificatieproces. “Na verkennende gesprekken met VZVZ eind 2020, is het certificeringsproces door intensieve samenwerking snel doorlopen. We hebben in een korte tijd grote stappen met elkaar weten te zetten.”

Mooie mijlpaal bereikt

Ook René Meijer, programmadirecteur van het VG VIPP-programma, is erg blij met het resultaat. “Met deze eerste softwareleverancier die de MedMij-kwalificatie heeft behaald, is er een mooie mijlpaal bereikt. We verwachten dat de andere leveranciers snel volgen en kijken uit naar verdere uitrol in de praktijk en de daadwerkelijke eerste uitwisseling met patiënten.”

Gezondheidsgegevens ophalen in een PGO

Met deze kwalificatie maken we het technisch mogelijk dat patiënten hun gezondheidsgegevens kunnen ophalen in een PGO. In de zomer gaan we de eerste ervaringen opdoen binnen een GGZ-instelling met 80 behandelaren. Alle geleerde lessen worden meegenomen voor verdere uitrol in de praktijk bij vrijgevestigde ggz-professionals.

“Zo nemen we een belangrijke stap op weg naar een steeds meer efficiënte en transparante dossiervoering, waarbij patiënten steeds actiever betrokken kunnen worden bij de zorg die zij ontvangen”, aldus Glijn Glas.

Meer nieuws over onze MedMij-kwalificatie

Meer nieuws over onze MedMij-kwalificatie kun je lezen via:
de website van VG VIPP
de website van VZVZ/LSP+