Logo Incura EPD software voor professionals in de zorg

Kwaliteitstoets en audit

Met Incura ben je kwaliteitstoets én audit proof. De kwaliteitsondersteuning in Incura is overzichtelijk doordat alle velden zijn gemarkeerd die voor de NVLF richtlijn Dossiervorming 2019 relevant en mogelijk relevant zijn. Daarnaast wordt er in Incura aangegeven op welke informatie de kwaliteitstoets toetst. En de controle functie zorgt er voor dat het dossier compleet is voor de kwaliteitstoets.

Markeringen volgens NVLF richtlijn dossiervorming 2019 op relevante en mogelijk relevante gegevens

Markeringen op benodigde gegevens voor de kwaliteitstoets

Automatische en volledige controle van specifiek dossier voor de kwaliteitstoets

Naar alle functionaliteiten >