Logo Incura EPD software voor professionals in de zorg

Begin september zijn zowel de nieuwe richtlijn verslaglegging 2019 als de nieuwe eisen kwaliteitstoets 2020 beschikbaar gekomen in Incura! 

Er is hard gewerkt in de zomerperiode om Incura Logo volgens deze nieuwe richtlijn en kwaliteitseisen aan te passen. Deels is dit mogelijk gemaakt door de waardevolle input vanuit de focusgroep bijeenkomst voor logopedisten die begin juni dit jaar plaatsvond.

Richtlijn verslaglegging 2019

De bijbehorende kwaliteitsondersteuning in de globale instellingen heet nu ‘NVLF richtlijn verslaglegging 2019’, deze komt in de plaats van ‘NVLF richtlijn dossiervorming 2016’. Indien je ‘NVLF richtlijn dossiervorming 2016’ aan had staan, zal deze automatisch veranderen naar ‘NVLF richtlijn verslaglegging 2019’ zodat je deze niet zelf hoeft aan te passen.

Kwaliteitstoets eisen 2020

De bijbehorende kwaliteitsondersteuning blijft ‘NVLF kwaliteitstoets’ in de globale instellingen.