Gemak en zekerheid met medicatiemodule Incura GGZ

Elektronisch Voorschrijven (EVS)

Vanaf 2015 is Elektronisch voorschrijven (EVS) verplicht voor alle psychiaters die medicijnen voorschrijven aan hun patiënten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft aangekondigd hier strenger op te gaan controleren. Incura GGZ is een alles-in-1-systeem. Om deze reden hebben wij vanuit Incura een koppeling gerealiseerd met FarMedRx, zo kunt u als psychiater voldoen aan de EVS verplichting vanuit de IGZ.

Wat biedt het EVS in Incura?

  • patiëntgegevens worden automatisch overgezet naar het EVS
  • het systeem wordt continu geactualiseerd
  • met een druk op de knop stuurt u een recept door naar de apotheek
  • interactiebewaking bij starten, maar ook bij stoppen van medicatie
  • eenvoudige toedieningsregistratie, die werkt volgens het ‘management-by-exception’-principe
  • historisch overzicht van voorgeschreven geneesmiddelen online beschikbaar
  • aan de systematiek van het WINAp (Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers) is de kennis van het leverenzym cytochroom P450 (stimulering en remming enzymen) in FarMedRx toegevoegd, omdat deze problematiek bij psychiatrische geneesmiddelen veelvuldig voorkomt

Aanvragen
Het EVS is optioneel en is dus niet inbegrepen in de huidige Incura licentiekosten. Vanwege de hogere eisen en aansprakelijkheden die het EVS stelt, gelden speciale voorwaarden die worden samengevat in een aparte gebruikersovereenkomst. Bent u klant van Incura en wilt u gebruikmaken van het EVS? Stuur dan een e-mail naar info@winbase.nl.

Meer lezen over EVS op igz.nl