Disclaimer

Copyright

Het auteursrecht van de gehele inhoud van deze website berust bij de producenten van Incura. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de producenten Incura.

Disclaimer

Bij het samenstellen en weergeven van informatie op deze website is de meeste zorg betracht. Wij kunnen echter niet voorkomen dat de verstrekte informatie niet correct en/of up-to-date is. De producenten van Incura kunnen dientengevolge niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige informatie. De informatie op deze website wordt vanzelfsprekend aangepast indien dit wordt ingegeven door veranderde wet- en regelgeving.

Deze website is geoptimaliseerd voor de volgende browsers:

  • Microsoft Internet Explorer 9 (en hoger)
  • Mozilla Firefox 3.5 (en hoger)

Privacy statement

De persoonlijke gegevens die u op onze website invult, zullen slechts voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt. Uw ingevulde gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Wél gebruikt Incura de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren. Als u hiertegen bezwaar heeft, zal Incura uw gegevens verwijderen nadat u hiervan melding heeft gemaakt.

Heeft u vragen over onze website? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag verder.