Logo Incura EPD software voor professionals in de zorg
Hoe we bij Incura EPD met Corona omgaan

Gezien de ontwikkelingen rondom het Corona virus COVID-19, hebben wij als bedrijf een aantal aanvullende maatregelen genomen. In ieder geval tot 1 juni zoals ook door de overheid is gecommuniceerd. We nemen deze maatregelen om de continuïteit van Incura voor jou als gebruiker en ook voor onze medewerkers te kunnen blijven waarborgen. De veiligheid van jou en onze werkomgeving is daarbij een belangrijke prioriteit. Zoals iedereen volgen ook wij het nieuws op de voet en passen onze maatregelen hier op aan.

Vooralsnog zijn we van mening dat wij je de komende tijd onze vertrouwde dienstverlening kunnen blijven bieden. Door nog bewuster om te gaan met de gezondheid van onze partners, klanten en collega’s. Door rekening te houden met eventueel vertraagde aanleveringen. En door te inventariseren waar de kwaliteit van onze producten geschaad kan worden als alles anders loopt dan we gewend zijn.

Wat betekent dit voor jou als Incura gebruiker?

De komende tijd kun je ons op de gebruikelijke manier bereiken per telefoon, mail of via de chat. Onze medewerkers zullen deels vanuit huis en deels vanuit ons kantoor in Haarlem blijven werken. Je zult begrijpen dat de huidige maatregelen omtrent het Corona-virus wel invloed kunnen hebben op al eerder geplande afspraken. Zo zullen bezoeken van relaties hier op kantoor en bezoeken die buiten de deur gepland staan tot en met 31 mei, worden geannuleerd. Mocht dat bij jou het geval zijn, dan nemen we uiteraard contact op om tot een passende oplossing te komen.

Wij hebben er vertrouwen in dat we deze periode op een goede manier kunnen overbruggen en wensen jou, je collega’s en familieleden uiteraard hetzelfde toe.